Cumpaş Kurumsal Çumpaş
Dana Kreşi ile süt üretiminde yüksek verimlilik, üreticiye yüksek gelir Pancar üreticisi ortağının gelirini ve refahını arttırmayı temel amacı edinen Konya Şeker, bunun yolunun hayvancılıktan geçtiğini biliyor. Bugün Türkiye’de çiftçinin gelirinin yüzde seksenini tarım yüzde yirmisini ise hayvancılık oluşturuyor. Bunun tam tersine çevrilmesi ve hayvancılıktan elde edilen gelirin yüzde sekseni bulması gerektiğine inanan Konya Şeker, ÇUMPAŞ ile pancar üreticisinin hayvanının bakımını üstlenip verimliliği en üst düzeye çıkarıyor.